اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

هوش معنوی کامل کننده هوش منطقی و هوش عاطفی

هوش معنوی کامل کننده هوش منطقی و هوش عاطفی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

مقاله خودشناسی

مقاله خودشناسی  
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

مفهوم خود از دیدگاه روانشناسی انسانگرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی

مفهوم خود از دیدگاه روانشناسی انسانگرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

مقايسه سه هوش – ۳Q

 
خرداد ۹, ۱۳۹۷
هوش معنوی

هوش معنوی

هوش معنوی SQ هوش معنوی یا SQ اصطلاحی است که بوسیله برخی از فیلسوفان، روانشناسان و نظریه پردازان تکاملی استفاده شده است تا نشان دهنده تشابه […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷
بهره هوشی

بهره هوشی و هوش هیجانی

بهره هوشی IQ حدود یک قرن پیش در سال ۱۹۰۵، روانشناسی فرانسوي به نام آلفرد بینه (A. Binet) براي شناسایی کودکان با نیازهاي خاص، مفهومی را […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷
هوش

تعریف هوش

هوش امروزه هوش معنوی و هویت فردی موضوعاتی هستند که نظر روانشناسان را به خود جلب کرده اند. در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای […]