اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

هوش معنوی کامل کننده هوش منطقی و هوش عاطفی

هوش معنوی کامل کننده هوش منطقی و هوش عاطفی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

مقاله خودشناسی

مقاله خودشناسی  
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

مفهوم خود از دیدگاه روانشناسی انسانگرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی

مفهوم خود از دیدگاه روانشناسی انسانگرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

مقايسه سه هوش – ۳Q