فواید هوش معنوی


 

فواید شخصی هوش معنوی

فراتر از هوش عقلی، هوش معنوی می باشد و دارای مزایایی فراوانی است ، که بیش از محدوده هوش فکری و هوش هیجانی است. این نوع از رهایی ازخود باعث می شود که حکمت و وضوح دید، همراه با همدلی و محبت بیشتر شود ، که باعث افزایش خلاقیت و شهود می شود همچنین به تحقق بخشیدن شخصیت و عملکرد بهتر در مهارت های زندگی حیاتی و مهارت های کاری منجر می شود. بنابراین، هوش معنوی قوی ترین منبع برای رشد و تکامل شخصی و حرفه ای است.

فواید اجتماعی هوش معنوی

هوش معنوی، همکاری و تحمل را بین افراد در سطح بین فردی و بین گروه های مختلف در جامعه ، همچنین میان فرهنگ ها، ادیان و ملل مختلف را ایجاد می کند. پذیرش گسترده هوش معنوی به عنوان یک کد شخصی از رفتار، استاندارد پاسخگویی به مدیریت جمعی را در پاسخ به تقاضای عمومی افزایش می دهد. زمانی که استانداردها در دولت ها و شرکت ها بر اساس هوش معنوی است، انرژی عشق به یک نیروی اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود. بنابراین آموزش عمومی در زمینه هوش معنوی عصر جدیدی از عدالت اجتماعی و حقوق بشر را مطرح می کند که پایه رفاه مشترک و صلح است.

فواید هوش معنوی سازمانی

تحقیقات نشان می دهد که وقتی سازمان ها در آموزش SQ سرمایه گذاری می کنند، سطح یادگیری، خلاقیت و نوآوری افزایش می یابد، مشارکت کارکنان افزایش می یابد و به تبع آن بهره وری افزایش می یابد. آموزش SQ همچنین اصلاحات را در جهت حاکمیت شرکت ها با ایجاد یک فرهنگی که تجارت را بر اساس اخلاق هوش معنوی هدایت می کند، اصلاح می کند. علاوه بر این، با انتقال معنای عمیق تر از معنا و هدف به کارکنان ، آموزش SQ سازمان ها را با یک ماموریت اجتماعی فراتر از انگیزه سود آشنا می کند. بنابراین شرکت ها توانایی بالقوه خود را نه تنها برای به حداکثر رساندن بهره وری بلکه به استفاده از طیف وسیعی از هوش ذاتی کارکنان خود ، نیز در دستیابی به سلامت آنها ، تحقق می بخشند.


 
 
 
 
 
 

فواید هوش معنوی