ارزش رهبران 360 درجه‌ای


 
ارزش رهبران 360 درجه‌ای تبدیل شدن به یک رهبر 360 درجه، کار ساده‌ای نیست. این کاری طولانی است و در عرض یک شب رخ نمی‌دهد اما تلاش کردن در راستای آن ارزشمند است. همیشه تلاش برای رهبر شدن به موفقیت نمی‌انجامد. همیشه نیز نباید انتظار موفقیت داشته باشید. پنج مورد زیر، ارزش‌هایی هستند که رهبران 360 درجه به سازمان‌هایشان می‌افزایند: 1. تیم رهبری کارآمدتر از یک رهبر است. 2. رهبران در هر سطحی از سازمان مورد نیاز هستند. 3. رهبری موفق در یک سطح، شرط رهبری در مرحله‌ بعد است. 4. رهبری خوب در سطح میانی، رهبرانی بهتر از سطح ارشد هستند. 5. رهبران 360 درجه دارای کیفیت‌های مورد نیاز سازمان هستند. این کیفیت‌ها عبارتند از: • سازگاری • قوه‌ تشخیص • نگرش • ارتباطات • امنیت • روحیه‌ خدمت • بهره‌مندی از منابع • بلوغ فکری • شکیبایی • مسئولیت‌پذیری اصول مديريت ٣۶٠ درجه در قبال افراد هم سطح.: برای موفقيت به عنوان يک رهبر ٣۶٠ درجه که همتايان خود را رهبری میکند، بايد به همکارانتان نشان دهيد که چرا بايد به شما احترام بگذارند و از شما پيروی کنند. میتوانيد به همتايانتان کمک کنيد تا موفق شوند. اگر اين کار را انجام دهيد، نه تنها به سازمان بلکه به خودتان کمک میکنيد . مدار رهبری را درک کرده، آن را عملی سازيد و تکميل نماييد اگر میخواهيد بر کسانی که در کنار شما کار میکنند، تاثير بگذاريد، سعی نکنيد تا در اين فرآيند تنها عمل کنيد. در عوض، به افرادتان نشان دهيد که به آنها علاقهمند هستيد. سعی کنيد آنان را تک به تک بشناسيد. همچنين از تجارب و مهارتهای منحصر به فرد آنان به عنوان منابع کارتان استفاده نماييد . تلاش کنيد تا روح رقابت را ايجاد نماييد. در يک محيط کاری سالم، هم رقابت وجود دارد و هم کار تيمی. بايد ببينيد که کدام يک از آنها مناسب هستند . يک دوست باشيد . غالباً ما شرايط مختلفی را در قبال خودمان نسبت به ديگران در نظر میگيريم – همکار، همتيمی، شريک، رقيب . اما غالباً آنچه که ديگران میخواهند را فراموش میکنيم يعنی يک دوست. يک رويکرد عالی برای دوستی در کار، آن است که هدف شما دوست شدن باشد نه يافتن دوست. وقتی با همکارانتان برخورد میکنيد، به صحبتهای آنان گوش کنيد و موضوعاتی غير از مسايل کاری را مد نظر قرار دهيد. از سياسیکاری بپرهيزيد . سياسی کاری شما را از آنچه که هستيد، دور میکند. در محيطهای کاری، اين امر به معنای تغيير مستمر جايگاهتان برای نيل به موفقيت يا استفاده از افراد برای رسيدن به اهداف شخصی بدون توجه به تاثير اين موضوع بر آنان است. افراد سياسیکار، فرصت طلب هستند و فقط آنچه را که مد نظر خودشان است، بدون توجه به اهداف همتايان، کارمندان يا کل سازمان انجام میدهند . اصول رهبران ٣۶٠ درجه برای رهبری زيردستان آنچه که رهبران ٣۶٠ درجه را منحصر به فرد – و کارآمد – میسازد، آن است که آنها تلاش میکنند تا بر ديگران تاثير بگذارند . به عنوان يک رهبر ٣۶٠ درجه، در زمانی که افراد زيردست را رهبری میکنيد، بايد تلاش بيشتری به خرج دهيد تا افراد را نسبت به آنچه که میخواهيد و مد نظر داريد، مجاب کنيد . به آرامی حرکت کنيد يکی از بهترين روشها برای حفظ ارتباط با کارکنان، داشتن رويکردی غيررسمی در قبال آنان است. برای ارتباط با افراد، بايد با سرعت آنها حرکت کنيد. تضمين نماييد که توازنی سالم را ميان منافع فردی و حرفهای ايجاد خواهيد کرد . همگان را با نمره عالی ببينيد رهبران ٣۶٠ درجه نفع بيشتری از افرادشان به دست میآورند زيرا بيشتر از آنها فکر میکنند. آنها برای افرادشان ارزش و احترام قايل هستند و در نتيجه افراد نيز تمايل میيابند تا از آنان پيروی کنند. نگرش مثبت و برتر رهبری، باعث يک محيط کاری مثبت میشود که در آن هر تيمی دارای جايگاه و هدفی مشخص است و هر کس در نيل به موفقيت نقش دارد. افراد را آن گونه که میتوانند باشند ببينيد نه آن گونه که هستند. رابطه شما با آنها نه تنها بهره وری را بالا میبرد بلکه به آنها نيز در بروز توان بالقوه ای که دارند، کمک میکند . افراد را بر اساس نقاط قوتشان به کار بگيريد وقتی مستمراً از کارمندان خواسته میشود تا در حوزه ای کار کنند که در آن ضعف دارند، آنها رويه خود را از دست میدهند، بهره وری آنها پايين میآيد و به تدريج سرخورده میشوند. افراد موفق نقاط قوت خود را میيابند .وقتی افراد را طبق نقاط قوتشان بکار بگيريم، زندگی آنها را به سمت بهتر شدن تغيير میدهيد که اين امر هم کمکی برای آنان است و هم برای سازمان . span>

ارزش رهبران ۳۶۰ درجه‌ای